Beszoktatás

A bölcsődei beszoktatást minden esetben megelőzi a családlátogatás, melyet előre egyeztetett időpontban (általában a beszoktatás első napja előtti délután) tesznek meg a kisgyermek számára kijelölt csoport kisgyermeknevelői. A családlátogatás során lehetőségük van megfigyelni a kisgyermek viselkedését a saját környezetében, valamint a szülők minden felmerülő kérdésükre választ kaphatnak. A családlátogatás körülbelül 30-45 percet vesz igénybe és ekkor átbeszélésre kerül a családi füzet is. A családi füzet a szülők és a bölcsőde közötti kapcsolattartás egyik formája. A családi füzetet a saját kisgyermeknevelő indítja el a csoportjuk bemutatásával és a csoport működésében résztvevő személyek megadásával. A szülő kap egy szempontsort, mely alapján a családi füzetbe beírja kisgyermekéről a fontosabb tudnivalókat, adatokat, fejlődésének állomásait, tulajdonképpen egy anamnézist nyújt a bölcsőde számára, melynek a kisgyermek megismerésében és gondozásában lesz nagy szerepe. A családi füzet a saját kisgyermeknevelőnél marad, amit, ha a szülőnek közlendője lesz elkér tőle. Ha a kisgyermeknevelő írt be a családi füzetbe, akkor jelzi és kiadja a szülőnek. A bejegyzéseket minden esetben alá kell írnia a szülőnek! A családi füzetet a bölcsődéből távozó kisgyermekeink megkapják majd emléknek.
A bölcsődei beszoktatás két hét alatt valósul meg, mely minden esetben szülővel együtt történik. A beszoktatást ugyanaz a személy kell, hogy végig vigye, nem válthatják egymást a családtagok a beszoktatás ideje alatt. A beszoktatás menete és rendje a kisgyermek igényeit és szükségleteit figyelembe véve változhat, eltérhet az előre jelzett két hetes intervallumtól!
A beszoktatás ideje alatt a szülő csak akkor és annyi időre hagyhatja el a csoportszobát, amit a kisgyermeknevelővel egyeztetve megbeszéltek, a csoporton kívüli időt a bölcsőde aulájában várakozva tölti és hívásra visszatér oda. A gondozási teendőket fokozatosan átveszi a kisgyermeknevelő a szülőtől.

1. nap 8.30-9.30  (1 óra)
A kisgyermek a szülővel egy órát tölt a csoportban.
2. nap 8.30-10.00  (1,5 óra)
A kisgyermek a csoportban tízóraizik, melyet az szülő kínál neki.
3. nap 8.30-10.30  (2 óra)
Szülő jelenlétében a kisgyermeknevelő kínálja a tízórait a kisgyermeknek
4. nap 8.00-11.00  (3 óra)
Szülő kínálja a reggelit a kisgyermeknek, a tízórait pedig szülő jelenlétében a kisgyermeknevelő.
5. nap 8.00-12.00  (4 óra)
Szülő jelenlétében a kisgyermeknevelő kínálja a reggelit, tízórait a kisgyermek számára. Az ebédet szülő kínálja és megmutatja ágyát a kisgyermekének.
6. nap 8.00-12.00  (4 óra)
Az 5. nap ismétlése azzal a különbséggel, hogy minden étkezést a kisgyermeknevelő kínál a kisgyermeknek a szülő jelenlétében.
7. nap reggeltől  délutánig
A szülő már távozik a csoportból, az étkeztetést a kisgyermeknevelő végzi, ebéd után a szülő próbálja altatni kisgyermekét.
8. nap reggeltől  délutánig
Délelőtt a szülő nincs bent csoportban, a kisgyermeknevelő a szülő jelenlétében próbál altani.
9. nap reggeltől  délutánig
Az étkeztetést és az altatást is a kisgyermeknevelő végzi, de a szülő az altatás idején a bölcsődében tartózkodik.
10. nap reggeltől délutánig
A kisgyermek az egész napot a szülő nélkül tölti a bölcsődében, ébredés után uzsonnázik

A szülő közvetlenül a beszoktatás előtt és alatt lehetőleg ne változtasson az eddigi szokásokon (pl.: ne vegye le róla a pelenkát, ne vegye el tőle a cumit), mert az új környezet és az új személyek megismerése lelkileg minden gyermeket megviselnek. Beszoktatáskor a szülő folyamatosan konzultál a saját kisgyermeknevelőjükkel, megbeszélik az egyéni szükségleteket, esetleges problémákat. Kérjük a szülőket, hogy tartsák be azokat a kéréseket és javaslatokat (a megbeszélések alapján), amit a kisgyermeknevelő mond és javasol, így segítve gyermekük beszoktatását bölcsődénkbe! A bölcsődei beszoktatás alatt számítson rá a szülő, hogy az eddig kedves, nem „anyás”, nem hisztis gyermeke megváltozhat. A közösségben egész nap alkalmazkodnia kell, így estére elfárad, nyugtalanabb lesz.

Kiemelkedő mozzanat a gyermek életében a beszédfejlődés, hiszen a kisgyermek a „beszélő” környezetben nyitottabbá válik a kommunikációra, a gondozás és a játék közben is fontos tevékenység. A beszéd fejlődése az értelmi fejlődéssel párhuzamosan jelentkezik. A kisgyermek Mi ez? Hogyan? Miért? kérdéseire mindig figyelmet kell fordítani, hiszen ezzel gyarapodik szókincse, fejlődik a beszéd kialakulásának készsége. A bölcsődében a kisgyermeknevelők minden tevékenységét beszéd kíséri a gyermek kérdéseire választ adva. Fontos a szülő és kisgyermeknevelő példamutatása, így alakulhat ki szép, tiszta beszéd a kisgyermeknél is.

A szobatisztaság kialakulására legtöbbször a bölcsődében kerül sor. Erőltetni semmit nem szabad. A szülő és a kisgyermeknevelő folyamatosan konzultál a gyermek érettségéről, mutat-e hajlandóságot irányában. A kisgyermeknevelő mindebben próbálja segíteni a kisgyermeket, felkínálja a wc használatot, de amíg a gyermek fejben nem döntötte el a dolgot, addig semmit nem szabad ráerőltetni. Szobatisztaságra nevelés során több ruhára lesz szükség, ilyenkor több legyen a szekrényben (ezalatt teljes alsó szettekről beszélünk zokniig bezárólag). A kisgyermeknevelő és szülő között az együttműködés elengedhetetlen a szobatisztaságra nevelés során, a szülő otthon sem adjon a kisgyermekre pelenkát, ha már a bölcsődében elkezdődött a pelenkáról leszokás. Együttműködésünkkel és türelmünkkel tudjuk a legjobban segíteni a kisgyermeket az önállóságra nevelés rögös útján.