Méhecske csoport

Sok szeretettel köszöntjük Önöket a Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde Méhecske csoportjában.

 A beszoktatás menete mindig a kisgyermek igényeihez igazodva történik. Bölcsődénk 6.30-16.30-ig tart nyitva. A reggeli 08.00-kor kezdődik a csoportokban, ha szeretnék, hogy kisgyermekük a többiekkel reggelizzen, ez időpont előtt érkezzenek meg a bölcsődébe. A következő étkezésünk a tízórai, amikor gyümölccsel vagy ivólével kínáljuk a gyermekeket. 11.30-tól ebéd, majd utána az alvás következik, melyet halk zenével segítünk. Az uzsonna 15.10-re befejeződik, ettől kezdődik a délutáni hazaadás. A gondozási műveletek közti időt szabad játéktevékenység tölti ki, mely alatt felkínált foglalkozásokra van lehetőségük a kisgyermekeknek. Ezeket részletesen leírva az évszakonként változó napirendhez igazodó hetirendben, az átadóban kihelyezve láthatják.
Sokat tartózkodunk levegőn, igyekszünk napi szinten, minden időjárási körülmény között kimenni, ezért kérjük, hogy kisgyermeküknek mindig legyen az időjárásnak megfelelő öltözéke, valamint 3 váltás garnitúra a szekrényében.
Kérjük, ha tudják, hogy gyermekük nem jön bölcsődébe, azt jelezzék a hiányzást megelőző napon reggel 8.30-ig, valamint a betegség miatti hiányzást is eddig az időpontig jelentsék be telefonon. Kérjük, ha otthon történik valami gyermekükkel (pl: rosszul aludt, elesett stb.) azt jelezzék reggel a kisgyermeknevelőnek. Beteg gyermeket nem áll módunkban fogadni a bölcsődében, betegség miatti hiányzásról mindig orvosi igazolást szükséges bemutatni!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a bölcsődébe kerülés miatt megváltozhat gyermekük viselkedése, hiszen el kell válnia édesanyjától, a megszokott környezetétől, megváltozhat a napirendje és az alkalmazkodás megterhelő lehet számára. Előfordulhat, hogy haragudni fog anyára, elfordulhat tőle, vagy minden bölcsődén kívüli időt csak vele akar tölteni. Az éjszakai felsírás, a nyugtalan alvás, szobatisztaságban átmeneti visszaesés, étkezés körüli gondok mind velejárója lehet a közösségbe kerülésnek. Vannak gyerekek, akik az anya nélkül töltött idő első percétől tiltakoznak és vannak, akiket elvarázsol a sok új játék, ők később fognak, ezek azonban mind átmeneti tünetek. Igyekszünk mindent megtenni, hogy a bölcsődébe kerülés minél kevesebb gondot okozzon. Kérjük, ha van kisgyermeküknek kedvenc alvókája, cumija, azt hozzák be a bölcsődébe, hiszen ezek az otthont jelentik a kisgyermek számára.
Kiemelt célunk, hogy az ide érkező kisgyermekek érzelmi biztonságra leljenek. Minden tevékenységünk alapja a szeretetteljes bánásmód, gyermekközpontú szemlélet. Mi, a csoportban dolgozó kisgyermeknevelők kezdetek óta együtt dolgozunk, nevelési elveink, módszereink összehangoltak, rendkívül jó munkakapcsolatunk alapja a személyes barátság.
Dajka nénink személyisége és igényessége nagymértékben segíti munkánkat. A hiányzásunk esetén a bölcsődevezető helyettesít bennünket a csoportban, hogy ez zökkenőmentesen sikerüljön napi kapcsolatban áll a kisgyermekekkel.
Fontos számunkra, hogy a Méhecske csoportba járó kisgyermek saját, egyéni fejlődési ütemének megfelelő ellátásban részesüljön, ezáltal elősegítve fejlődését, sikerélményekkel gazdagodva készüljön az óvodára. Legfontosabb feladatunk a szabad játék biztosítása, hiszen a kisgyermek a világról szerzett tapasztalatait a játékon keresztül tudja igazán feldolgozni.
A kisgyermek fejlődését célzó tevékenységformáink nagyrészt egy-egy téma feldolgozását követik. A fő témákat az évszakok köré csoportosítjuk és ezen belül az adott időszakra jellemző ünnepkör sokrétű feldolgozása a cél. Ehhez kapcsolódnak a mondókák, mesék, versek, énekes játékok, a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek, kreatív foglalkozások. Teret biztosítunk a gyermek önálló próbálkozásainak, felfedezéseinek, alkotó tevékenységeinek, spontán tapasztalatszerzésének.
 családi füzetben igyekszünk bemutatni a csoport és a kisgyermekük mindennapjait, valamint nagy sikerrel tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel a Méhecske csoport Facebook csoportjában is.

A Méhecske csoport kisgyermeknevelői

Gedéné Horváth Mónika kisgyermeknevelő
Popper Petra Krisztina kisgyermeknevelő
Horváth Andrea bölcsődei dajka

Galéria