Hetirend

Bölcsődénkben a kisgyermekeké a főszerep, ezért fontos számunkra, hogy fejlődésüket igényes környezetben, színes foglalkozásokkal segítsük. Hetirendünket úgy terveztük meg, hogy minden nap más foglalkozást tudjunk számukra felkínálni. A gyermekek mindig szabadon választhatják a felkínált foglalkozást, kisgyermeknevelőik mindig csak kezdeményeznek.

Hétfő
Bábos foglalkozás – mesék, életszerű rövid történetek, melyek élményt nyújtanak a kisgyermekeknek.

Kedd
Játékos mozgásos foglalkozás- különböző eszközökből pályát építünk és ügyességi gyakorlatokat végzünk.

Szerda
Énekes foglalkozás-mondókák, dalok, kiszámolók, rajzolók megismerése az évszakoknak, ünnepköröknek megfelelően.

Csütörtök
Kézműves foglalkozás-festés, ragasztás, gyurmázás, különféle technikákkal való ismerkedés

Péntek
Játékos környezeti nevelés-ismerkedés a minket körülvevő anyagokkal.

Hétfőnként a bábozás során lehetőséget adunk a gyerekeknek arra, hogy a mese, vers elmondása után elgondolásaik alapján játsszák el a történeteket, valamint a velük történt eseményeket is kijátszhatják magukból.
Keddenként mozgásos tevékenységgel erősítjük a gyermekek izomzatát, testi képességeiket fejlesszük. Segítségünkre vannak a változatos udvari játékok, mozgásos mondókáink is. A mozgás a gyermek egyik legtermészetesebb életmegnyilvánulása. A testmozgás iránti igény kialakulását már kisgyermekkorban el kell kezdeni. A szabad levegőn való rendszeres tartózkodás növeli az ellenálló képességet. A mozgásos játékok elősegítik a testséma kialakulását, az észlelést, a térbeli tájékozódást.
Szerdánként felkeltjük a kisgyermekek zenei érdeklődését énekléssel, zenével, melyek formálják zenei ízlésüket. A közös élményt nyújtó ének-zenei tevékenységek során felfedezik a ritmus, a mozgás szépségét, közös éneklés örömét, ismerkednek a különböző hangszerekkel. A népdalok éneklése a hagyományok megismerését és tovább élését segítik.
Csütörtökönként a vizuális nevelés során fejlesztjük a kisgyermekek esztétikai érzékét, figyelmét, türelmét. A vizuális tevékenységek során megismerik a színeket, a különböző technikai megoldásokat, melyekkel fejlődik finommotorikájuk. A „valamit alkotni” öröme kreativitásuk mellett értelmi és társas képességeiket is sokoldalúan fejleszti.
Péntekenként a környezet-természet tevékeny megismerése a cél, a természet szeretetére nevelés. Kisgyermekkortól fontos, hogy felkeltsük figyelmüket a környezetükre, a benne élő növényekkel, állatokkal együtt. A közös kinti létek az udvarban kiválóan alkalmasak arra, hogy rácsodálkoztassuk a kisgyermeket a közvetlen környezetére és annak hangjaira.

A gyermekek heti tevékenységét bár lebontottuk különböző foglalkozásokra, mégsem lehet élesen elkülöníteni ezeket egymástól. Minden mindennel összefügg, hiszen mozgásos tevékenységet ( pl.. Fújja a szél a fákat…) ugyanúgy végezhetünk ritmusos mondókázás során, mint rajztevékenységet (pl.. török basa rajzolása).