Tevékenységek

Játéktevékenység: Nincsnek kötelező foglalkozások, szabad játék alatt kínálják fel a kisgyermeknevelők a foglalkozások lehetőségét. A kisgyermek életének legfontosabb eleme a játék, ez legfőbb tevékenysége! Ebben segítjük a gyermeket a megfelelő játékkészlet biztosításával és az ehhez szükséges nyugodt környezet megteremtésével! A folyamatnak részesei vagyunk, bekapcsolódunk a kisgyermekek játékába, megmutatjuk, hogy adott játékkal hogy kell játszani pl.. hogyan kell elringatni a babát, hogy kell kockákkal várat építeni stb. A tevékenységet befolyásolja a rendelkezésre álló mozgástér, amit a kisgyermekek életkorához alakítunk a csoportszobában és az udvaron is. A megfelelő, kényelmes ruházat is rendkívül fontos, nem feltétlen, hogy a divatos ruhák a kényelemesek, jó, ha van a bölcsődében mindig pamut alapú melegítő nadrág vagy leggings. Ne legyenek a ruhadarabokon különleges díszek pl.: fűzőn lévő gyöngyök stb., mert ezek balesetveszélyesek.

Irodalmi, zenei nevelés: Rengeteg könnyen megjegyezhető, egyszerű mondókát tanulunk a bölcsődében, a legtöbbjükhöz mozgást is társítunk. Korosztálynak megfelelő rövid meséket is mesélünk, valamint rövid történeteket találunk ki pl. a mindennap eseményeiről, mesekönyvekben található képek mozzanatairól. Ezt nagyon szeretik a kicsik és közben kérdéseikre is választ adunk ezzel is szókincsüket bővítve. Sokat éneklünk és mindig megragadjuk az alkalmat, ha a helyzet megkívánja, de sokszor a kicsik kérik. Egyszerű, könnyű dalocskákat tanulunk, amit az évszakokhoz, ünnepkörökhöz igazítunk, de vannak egész éven át kedvelt énekeink is pl.: Cini-cini muzsika. Hangszerekkel is van lehetőség ismerkedni, amit persze egyénileg, kedvük szerint szólaltatnak meg a kisgyermekek. Nagyon szeretnek zenére táncolni is.

Ünnepek: Az ünnepvárás fontos esemény a bölcsődében: közös énekléssel, verssel, mesével, zenehallgatással készítjük fel magunkat az ünnepre, érzelmileg hangolódunk a közelgő eseményre. A kisgyermekek számára a bölcsőde az első közösségi élmény a család után, így az első együtt töltött ünnepek is jelentős alkalmak mind a gyermekek, mind bölcsődénk életében. A közösen átélt ünnepek erejével felidézzük a hagyományokat, közelebb hozzuk a szűkebb és tágabb környezetünk fontosabb eseményeit. Célunk, hogy az ünnepi megemlékezéssel kellemes élményt varázsoljunk a gyermekek számára, maradandó emléket nyújtsunk így elősegítve azt, hogy felnőttként is tartsanak bizonyos tradíciókat. Számos ünnep gyermekcsoportjainkban saját szokások, hagyományok szerint zajlik, néhány jeles napot intézményi szinten a bölcsőde összes kis neveltjével közösen ünneplünk. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőket közös programokra invitáljuk, ahol az együtt átélt érdekes, izgalmas programokon keresztül a személyes élmény segítségével felnőtt és gyermek egyaránt közelebb kerülhessen az ünnep lényegének megértéséhez. Fontos az előkészület, a ráhangolódás, hogy az ünnepek történeti hátterét, a kapcsolódó népszokásokat is megismerjék a kisgyermekek. Ünnepeink a bölcsődében: farsang, húsvét, Anyák napja, gyermeknap családi nappal egybekötve, ádventi készülődés családi nappal egybekötve, karácsony. A kisgyermekek névnapját illetve születésnapját a szülői igényeknek megfelelően ünnepeljük.