Napirend

Fontos, hogy a kisgyermekek napirendje hasonlóan legyen kialakítva otthon is, mint a bölcsődében, valamint a kettő összhangban legyen egymással. A bölcsődei napirend az évszakoknak és a csoportba járó kisgyermekek életkori sajátosságainak megfelelően módosul a nevelési év folyamán. A jól szervezett, folyamatos, ugyanakkor rugalmas napirend alkalmazásával a kisgyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, kiszámítható, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását biztosítjuk, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes kisgyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja, mivel a folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a kisgyermek jó közérzetét teremtik meg. Napirendünk kialakításánál szem előtt kell tartani, hogy a legtöbb időt a játékra fordítsuk. Lehetőség szerint legyen rendszeres és komplex foglalkozásokra szánt idő, figyelembe véve a játékba integrált tevékenységekkel elsajátítható ismereteket.

Általános bölcsődei napirend
6.30-8.00 Kisgyermekek érkezése, fogadása- szabad játék
8.00-8.30 Reggeliztetés
8.30-9.45 Egyéni fürdőszobai gondozás- szabad játék
9.45-10.00 Tízóraiztatás
10.00-11.00 Szabad játék-időjárástól függően udvaron
11.00-11.30 Egyéni fürdőszobai gondozás- szabad játék
11.30-12.00 Ebédeltetés
12.00-14.45 Alvás, pihenés, egyéni gondozás ébredési  sorrendben, szabad játék
14.45-15.10 Uzsonnáztatás
15.10-16.30 Szabad játéktevékenység biztosítása, hazaadás

A két csoportra az életkori sajátosságok miatt külön napirend vonatkozik. 
Az aktuális napirend a szülők számára is elérhető a folyosón lévő hirdető táblán kihelyezve. Bölcsődénkben a kisgyermekeké a főszerep, ezért fontos számunkra, hogy fejlődésüket igényes környezetben, színes foglalkozásokkal segítsük.
Hetirendjüket úgy terveztük meg, hogy minden nap más  foglalkozást tudjunk számukra felkínálni, melyet az átadóban csoportonként  megtalálnak a hirdető táblán. A gyermekek mindig szabadon választhatják a felkínált foglalkozást, kisgyermeknevelőik mindig csak kezdeményeznek. 
Az éves tematikai terv tartalmazza a foglalkozásokat heti lebontásban. A  tematikai terv mindig egy kijelölt témát, például ünnepköröket, kiemelt tevékenységeket, jeles napokat jár körbe a heti rendben feltüntetett foglalkozásoknak megfelelően.